Zeka testleri bebek ve çocukların gelişimini takip etmede uzman ve ailelere önemli bilgiler sunabilen veri toplama araçlarıdır.

Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almak, telafi eğitimleri yapmak, beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda ilgili alanlarına yönlendirmek gibi belirgin bir yol haritasına sahip olur. Çocuğunun zeka gelişimi hakkında elinde bilimsel veri olmayan ailelerin çocuktan beklentileri de farklılaşır. Yapamayacağı sorumluluklar yüklenir. Gelişim durumuna göre erken önlem almada dezavantajlı bir durumda olur. Üstün bir çocuk iyi bir rehberlikle kendisine ve çevresine daha verimli olur. Yaşıtlarına göre geri kalmış bir çocuk erken önlem alınarak telafi eğitimleri sayesinde beceri ve faaliyetlerde potansiyeli ölçüsünde ilerleme sağlayabilir.

Zeka testlerinin amaçları

Zeka testleri klinikte değişik amaçlarla kullanılabilmektedir. Bir çocuğun zihinsel gelişim geriliğini (zeka geriliği) veya üstün zihin gücünü (üstün zeka) ortaya çıkarabileceği gibi hangi yetilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu, hangi alanlarda daha fazla gelişmiş hangi alanlarda daha az gelişmiş olduğunu zeka testleri aracılığıyla saptamak mümkündür. Ayrıca bu testler aracılığıyla çocuğun nörolojik, görme veya işitme ile ilgili bir sorunu olma olasılığını da saptamak mümkün olabilmektedir. Bunun yanı sıra zeka testleri sonuçları klinik psikolojide bazı psikopatolojinin belirlenmesinde de bir araç olarak kullanılabilmektedir.

Aileler çocuklarına test uygularken devlet hastanelerinin ilgili servislerinde, çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerinde, psikoterapi merkezleri, zeka testi uygulama merkezlerinde ilgili testleri uygulatabilirler.

Türkiye’de kullanılan bir çok test vardır. Ancak 0-6 Yaş grubu için;

– Denver II Gelişim Tarama Testi

– Ankara Gelişim Envanteri

testleri yaygın olarak uygulanmaktadır. Bunlarla beraber 02-16 yaş grubu için Stanfrod Binet Zeka Testi uygulanmaktadır.

06-16 Yaş grubu için uygulanan en yaygın zeka testi ise Wisc-R Zeka Testi‘dir.

Zeka Testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili PADEM Psikoloji uzmanlarından 0212 416 35 29 ve 507 500 23 43 numaralı telefonlardan veya Randevu Formu’nu kullanarak randevu alabilirsiniz. Randevu Formu İçin Tıklayınız

Share.

Comments are closed.